DIME HUB: Duurzaam Innovatieve Mobiliteit Energie HUB

Op vrijdag 14 september werd de Duurzame Innovatieve Mobiliteit Energie HUB Nissewaard onthuld. Ondernemers, overheid en onderwijs maken vanuit dit gezamenlijke project bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering energieneutraal. Onder andere met een: zonnewegdek, decentrale energieopslag en opstap- en laadfaciliteit voor duurzaam vervoer. 

Op deze zonnige vrijdag werd een groep van circa 100 ondernemers en vertegenwoordigers van overheid en onderwijs rondgeleid over het bedrijventerrein met een duurzaamheidstour. Ze kregen daarmee een kijkje achter de schermen bij diverse sprekende energieprojecten op Halfweg-Molenwatering. Met windturbines op het dak en indrukwekkende zonnepaneel-installaties zijn de ondernemers al zeer bedrijvig in het opwekken van duurzame energie. 

Kick-off bijeenkomst DIME HUB

Met de DIME HUB is nu de volgende logische stap gezet: het gehele bedrijventerrein energie laten opwekken, opslaan én benutten. Overheid (gemeente Nissewaard, provincie Zuid-Holland, TNO, DCMR), ondernemers (Enerless, IBDL, Dekker Elektro, Samen Meer Waarde, Voorne-Putten Energie) en onderwijs (Hogeschool Rotterdam, OTIB) hebben de handen ineen geslagen om dit doel te bereiken op Halfweg-Molenwatering. 

De eindbestemming van de duurzaamheidstour: het energieneutrale pand van IBDL waar de genodigden werden getrakteerd op een bio-diverse lunch. Waarna dagvoorzitter Cees Vingerling de partners interviewde over hun rol in de totstandkoming van het project. 

“Op Halfweg-Molenwatering pakken we als bedrijfsleven, onderwijs én overheid de handschoen met volle overtuiging op. Daadkracht en sprekende duurzaamheidsresultaten zijn daarbij van groot belang, immers: zien is geloven! Met de DIME HUB passen we het principe ‘duurzame innovatie door doen’ toe. Ons eerste wapenfeit: begin 2019 gaan de scheppen in de grond voor het zonnewegdek!”

Hendry Klooster (Enerless), mede-initiator

Ontstaan uit samenwerking

De DIME HUB is een project dat is ontstaan vanuit het Huis van Morgen een lokaal platform dat zich richt op het realiseren van sociaal-economische winst voor Nissewaard. In het Huis van Morgen werken onderwijs, overheid en bedrijfsleven nauw samen in het delen van kennis, ontwikkelen van nieuwe innovatieve concepten en het verspreiden van inspiratie. 

Lokaal ondernemer Paul Veth (IBDL) – een van de belangrijkste aanjagers van de DIME HUB – draagt als voorloper op het gebied van duurzaamheid graag bij aan de inspiratie. “Binnen mijn organisatie staat duurzaam handelen centraal. Ik ben er dan ook erg blij mee dat we niet alleen onze eigen panden naar ‘nul op de energiemeter’ hebben gebracht, maar dat nu ook ons bedrijventerrein zorg gaat dragen voor het opwekken van haar eigen energie. Waarna we onze pijlen op de gemeente en daarna de regio gaan richten.” 

Wethouder Igor Bal (gemeente Nissewaard) en gedeputeerde Floor Vermeulen (provincie Zuid-Holland) verzorgde vervolgens de officiële kick-off van de DIME HUB Nissewaard, met de onthulling van een billboard tegenover het aan te leggen zonnewegdek. 

Waarna de partners samen een intentieverklaring ondertekenden en zich daarmee committeerden aan verdere samenwerking, het delen van kennis en het uitdragen van de duurzame resultaten van de DIME HUB in de komende periode. 

Nu de kick-off officieel een feit was zochten de aanwezige vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheid en onderwijs elkaar – en de partners van de DIME HUB – op, om na te praten en nader contact te leggen. Het motto van de bijeenkomst werd daarmee nog eens goed onderstreept: ‘Alleen kan je niks, je moet het samen doen’. 

Wat is het Huis van Morgen?

Er worden in het Huis van Morgen het gehele jaar rond workshops, rondetafelsessies en kennisbijeenkomsten georganiseerd.

Vanuit deze activiteiten worden vervolgens projecten opgezet waarin partijen uit het lokale bedrijfsleven, onderwijs en overheid met elkaar samenwerken.

Daarmee is het Huis van Morgen zowel een ontmoetingsplaats als ontwikkelgrond en is daarmee hét sociaal-economische bruispunt van Nissewaard.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Huis van Morgen? Neem dan contact met ons op via 0181-769054 of info@huisvanmorgen.nl.

Het Huis van Morgen is gevestigd aan de Fermiweg 20 in Spijkenisse. Onze activiteiten vinden zowel hier als elders in Nissewaard plaats.

Meer lezen